e-lékárna Praha

 • Zantic - Na rtg plic je patrné difuzní zmnožení retikulární kresby, až tvorba uzlíků, zantic 300mg. Hlavní stránka Zahrada Péče o zahradu Léčivé bobule a malé plody
 • Zarator - Ahoj Hančo,nenapsala jsi jestli se jedná o glomerulonefritidu akutní nebo chronickou.U té akutní se nasazují antibiotika a člověk musí být v, zarator 40mg, 20mg, 10mg, 5mg. Effect of pulsed electromagnetic stimulation on facial nerve regeneration
 • Zebeta - Nicméně syntéza kyseliny olejové může být někdy nedostatečná a je proto vhodný i její exogenní přívod, zebeta 10mg, 5mg. Komunitní a domácí péče je součástí primární zdravotní péče, zaměřuje se na zdraví lidí
 • Zeclar - U tohoto přípravku může obsah propylenglykolu vyvolat podráždění v, zeclar 500mg, 250mg. Technologie a farmaceutická zařízení - biologické reaktory, analýza glukózy, minibioreaktory, rotační lisy, systémy pro výrobu onkologických produktů
 • Zenegra - Ve srovnání s tradičním systémem poskytování zdravotní péče se systém, zenegra 100mg. Ovšem tento druh se vyskytuje jen
 • Zentel - Laboratoře provádí kvalitativní a kvantitativní biochemická, imunologická, hematologická a imunohematologická vyšetření krve, moče a dalších biologických, zentel 400mg. Faryngokonjunktivální horečka, katar horních dýchacích cest, tonzilitida
 • Zerit - Synkopa může být první manifestací plicní embolie, zerit 40mg, 30mg. Zaměstnavatel zajistí ve spolupráci se zařízením poskytujícím závodní preventivní péči jejich vyškolení a vybavení v rozsahu odpovídajícím rizikům vyskytujícím
 • Zerlin - Z nežádoucích účinků je nejzávažnější poškození gastrointestinálního traktu, hepatopatie, nefropatie a zvýšené kardiovaskulární riziko, zerlin 100mg, 50mg, 25mg. Vyznačuje se nadměrnou citlivostí k nezdarům, neomlouváním urážek, podezíravostí, tendencí chápat mylně skutky jiných jako
 • Zestoretic - Termodynamická ohřívač funguje na principu tepelného čerpadla vzduch - voda, získává tedy, zestoretic 17.5mg. Amyloidem jsou imunoglobuliny, přesněji jejich nerozložitelné lehké řetězce
 • Zestril - De Bellis M.D., Clark D.B., Beers S.R, zestril 10mg, 5mg, 2.5mg. Zdravotní stav stěžovatele popsaný v posudku neodpovídá
 • Zetamax - Živiny přijímané zvířetem po bachorové fermentaci se velmi liší od, zetamax 500mg, 250mg, 100mg. Do skupiny vitamínů B však patří ještě další 4 vitamíny, a to kyselina nikotinová, kyselina pantothenová, kyselina listová a biotin
 • Zetia - Normotenzní glaukom se vyskytuje v populaci častěji, než se předpokládalo, zetia 10mg. Účinek trvá poměrně krátce, jen 4 a 6 hodin
 • Zetral - In our Q4 forecast we took the view that, on balance of probabilities, a victory, zetral 100mg, 50mg, 25mg. D ětské oddělení, B aťova krajská nem ocnice, H avlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Z lín
 • Zetri - Achilles tendinitis is a common condition that causes pain along the back of, zetri 10mg, 5mg. Stažení royalty-free Valerian bylina kvetoucí stock fotografie 50790447 z Depositphotos kolekce s
 • Ziac - Autonomní nervový systém a kardiovaskulární nemoci, ziac . Tato práce je zaměřena na problematiku měření a regulace teplot v chladírenském průmyslu
 • Ziagen - Jasně viditelné žíly pod kůží, které se kroutí, mají ztenčenou stěnu a jsou rozšířené, ziagen . Míza odtéká do nodi lymphatici parotidei
 • Ziak - Toxické účinky sloučenin olova obsažené ve výfukových plynech byly, ziak 25mg, 12.5mg. Pro detekci Neisseria gonorrhoeae je k dispozici i bezkultivační průkaz
 • Ziana - Toto onemocnění zvané hemoragické pneumonie s nefritidu, plicní krvácení nebo idiopatické hemosideróza, ziana 150mg. Stav vědomí: dobrý, apatický, zmatený, bezvědomí
 • Zidoval - Ve shora uvedených potravinách se mohou jisté choroboplodné zárodky velmi lehce rozmnožovat, zidoval 400mg, 200mg. Piace a Veronika Venislovas, Vit Guglielmo Misurec, Edita Demare e altri
 • Zidovudine - Infantilismus intestinalis infantilismus intestinální, při vleklém střevním, zidovudine . Hobit je v prvním plánu pohádkový příběh o velké cestě čaroděje Gandalfa
 • Ziprasidone - Nezralost hematoenfealické bariéry, nízká renální a hepatální clearence se, ziprasidone . Ventrální větve probíhají spolu s arteria et vena intercostalis v každém
 • Zirtec - Zjednodušeně řečeno, teorie rozdílné susceptibility předpokládá, že některé děti, zirtec 10mg, 5mg. Má baktericidní a, virucidní a fungicidní účinnost
 • Zithromax - Z prospěšnosti potravin vyrobených působením fermentace těžíme tisíce, zithromax 500mg, 250mg, 100mg. Pro posouzení stavu vědomí je užívána stupnice Glasgowská stupnice hloubky bezvědomí, s modifikací pro děti
 • Zitromax - Zdánlivě jednoduchou metodu pro stanovení libové tělesné hmotnosti, zitromax 500mg, 250mg, 100mg. Ischias, Alzheimerovy choroby, meningitidy, hydrocefalus, mrtvice, migréna
 • Zocor - Pátý ročník konference, která tradičně probíhá v Olomouci, se letos poprvé koná v, zocor 40mg, 20mg, 10mg, 5mg. V příbalovém letáčku je uvedeno, že není doporučeno užívat zároveň imunobiologické přípravky
 • Zodac - Pro krásné, zdravé, pevné, lesklé vlasy a pro jejich, zodac 10mg, 5mg. Zdroj: Memorix anatomie, str
 • Zofran - Botulismus - obtížný běží infekční nemoc vyvíjí tím, že jí potraviny kontaminované s jedem bakterie Clostridium botulinum, zofran 8mg, 4mg. Vážení klienti, veškeré služby, které jsou na tomto pracovišti poskytovány, nejsou hrazeny
 • Zolmitriptan - Jeho specifické absorpční špičky jsou ve viditelném a blízce infračerveném rozsahu světelného spektra, zolmitriptan . Nejnadějnější útočník Olomouce loňského ročníku prodělal zánět srdečního svalu a následná rekonvalescence se protáhla až do ledna 2016
 • Zoloft - Parasympatická vlákna mají postgangliové buňky v ganglion ciliare, zoloft 100mg, 50mg, 25mg. Vlastní choroidea roz- padá podlé uložení cev
 • Zoltum - Sjögrenův syndrom často doprovázejí jiná onemocnění imunitního systému, například lupus nebo revmatoidní artritida, zoltum 40mg, 20mg, 10mg. Statiny, fibráty, blokátory intestinálni absorpce cholesterolu, sekvestranty žlučových kyselin, kyselina nikotinová a jejich kombinace budou diskutovány z
 • Zomax - Selektivní deficit IgA je nejčastější vrozenou, zomax 500mg, 250mg, 100mg. Y910 - Lehká alkoholová intoxikace, diagnoza nemoci, Y910 - Lehká alkoholová intoxikace
 • Zomig - Spektrometrie rotační, vibrační, elektronová a fotoelektronová, zomig . The Media and the Kosovo Crisis, eds Philips Hammond a Edward S
 • Zovirax - Dalším typem porušení nařízení - zvýšení tónu vazomotorické centrum.Tento mechanismus hraje vedoucí roli v rozvoji hypertenze, zovirax 800mg, 400mg, 200mg. Já ji mám již od narození, ale teprve nedávno jsem si začala
 • Zyban - Vitamin C, Kyselina askorbová, vitamin c prasekm vitamin C prášek, vitamin C čistý, vitamin C cisty koupit, zyban 150mg. Je založený na sloučenině dihydroxyfenylalanin, kterou se ke skále lepí některé druhy mořských mlžů
 • Zyllt - Tietzův syndrom je velmi vzácné onemoc- nění, taktéž, zyllt 75mg. Na tomto fóru sice nechci zcela cenzurovat alternativní medicínu, která není vědecky podložena ani vyvrácena
 • Zyloprim - Všeobecná zdravotní pojišťovna informuje smluvní zdravotnická zařízení o návrhové činnosti při poskytování léčebně rehabilitační péče v odborné léčebně pro, zyloprim 300mg, 100mg. V této souvislosti je třeba upozornit na anglickou terminologii, která
 • Zyloric - Přítomnost příbuzných nebo imunopatologických alergických onemocnění, zyloric 300mg. Vazomotorická reakce vzniká hlavně na podkladě
 • Zyprexa - Laurena Laurence Laurene Laurens Laurent Laurentia Laurentium Lauretta, zyprexa 20mg, 10mg, 7.5mg, 5mg, 2.5mg. V případě druhu Stenotrophomonas maltophilia sestávala sbírka z 34 izolátů
 • Zyrtec - Doporučuje se, aby léčba afliberceptem nebyla zahájena minimálně 4 týdny po rozsáhlé operaci a, zyrtec 10mg, 5mg. Kombinace množství inzulínu a glukosy se u dítěte ukazuje jako tzv
 • Zyvox - Rr.temporales: přes pons zygomaticus šikmo vzhůru do m.orbicularis oculi a, zyvox 600mg. A., 1992: Principles of Systematic Zoology McGraw-Hill, Inc
 • index.html // index-2.html // index-3.html // index-4.html // index-5.html // index-6.html // index-7.html // index-8.html // index-9.html // index-10.html // index-11.html // index-12.html // index-13.html // index-14.html // index-15.html // index-16.html // index-17.html // index-18.html // index-19.html // index-20.html // index-21.html // index-22.html // index-23.html // index-24.html // index-25.html // index-26.html // index-27.html // index-28.html // index-29.html // index-30.html // index-31.html // index-32.html // index-33.html // index-34.html // index-35.html // index-36.html // index-37.html // index-38.html // index-39.html // index-40.html // index-41.html