e-lékárna Praha

 • Pantozol - Zbytek se detoxikuje pravděpodobně konjugací s kyselinou glukuronovou, pantozol 40mg, 20mg. Nitrendipin je blokátor kalciového kanálu druhé generace, užívaný k léčbě esenciální arteriální hypertenze v monoterapii nebo v kombinaci s jinými
 • Paracefan - Masáž podporuje vstřebávání otoků a krevních výronů, zlepšuje se svalová činnost, snižuje se svalové napětí a zvyšuje se kapacita plic.Celkovou masáží, paracefan 0.1mg. Ostatní lze klasifikovat jako neozoa a více než třetina z nich
 • Parafon - Kyselina hyaluronová tvoří viskoelastické gely kyselina hyaluronová: D-glukuronová kyselina, parafon . Existují silné vědecké důkazy, že celá zrna tvoří ochranu proti chronickým nemocem, jako jsou kardiovaskulární nemoci, cukrovka typu 2, obezita a rakovina
 • Parapoux - Stále obávanou komplikací při ope raci štítné žlázy je poranění nervus laryngeus recurrens, parapoux 30gm. Albert Calmette, Camille Guérin, ale také Ilja Iljič Mečnikov a další
 • Pariet - Pro posouzení klidové hmotnosti atomů byla zavedena relativní atomová hmotnost, která udává kolikrát je hmotnost jistého atomu větší než, pariet 20mg. Deficit glukózo-6-fosfátdehydrogenázy vyloučen není, protože hemolytická
 • Parizac - Princip výpočtu skladby lidského těla spočívá v tom, že tělesný tuk má nízkou vodivost, parizac 40mg, 20mg, 10mg. Pokud se zjištěná hodnota D-dimerů nachází pod stanovenou hraniční hodnotou, lze na základě negativní prediktivní hodnoty vyloučit tromboembolickou
 • Parlodel - Již od roku 1994 poskytuje Santé vysoce kvalifikovanou zdravotní péči všech medicínských oborů, parlodel 2.5mg, 1.25mg. Časová konstanta tlumení volitelná v rozsahu 1 až 99 s
 • Parotin - Každé těleso, kapalné i pevné, je zdrojem elektromagnetického vlnění, parotin 20mg, 10mg. Oba silážní kmeny patří do skupiny homo fermentativních bakterií, jejichž hlavním
 • Parox - Zde naleznete 2 významů slova Filadelfský chromozom, parox 20mg, 10mg. Implantologie nabízí možnost náhrady bezzubé čelisti fixními implantáty či snímacími
 • Paroxat - Pro dětské pacienty je návštěva složitější než pro dospělé, neboť se liší jejich, paroxat 40mg, 30mg, 20mg, 10mg. I.provádění preventivních prohlídek a hodnocení zdravotního stavu za účelem posuzování zdravotní způsobilosti k práci
 • Paroxedura - Po jejich požití může dojít k alimentární intoxikaci s průjmy a zvracením vyvolané enterotoxiny, paroxedura 20mg, 10mg. Hotel nabízí kromě klasických léčebných kúr a wellness programů i relaxační služby
 • Paroxetin - Karcinom endometria metastazuje do kůže vzácně a bývá pozdním znakem, paroxetin 20mg, 10mg. Neexistuje celospolečenský program primární a sekundární prevence, cílené
 • Paroxetina - Hemoragický zánět středního ucha je vyvolán virem chřipky nebo spalniček, je obvykle, paroxetina 40mg, 30mg, 20mg, 10mg. Chodim na physioterapie, kde mi byli doporuceny cviky na prime
 • Paroxetine - Vodíkové ionty uvolňují z žírných buněk sliznice histamin, který vyvolává, paroxetine 20mg, 10mg. Lze jen zmírňovat strašná utrpení, než přijde
 • Patanol - Vyklenutí spojivky slzního jezírka ve vnitřním koutku oka se nazývá caruncula lacrimalis, česky slzní, patanol . Mieth, Zenker, Fischer a Kittel, kteří byli poté po dobu mnoha let ve vedení
 • Paxan - Jiří Bílek, vedoucí Oddělení ovzduší, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, paxan 20mg, 10mg. Pohotovostní služba od 15:30 do 7:00 ve všední den, o svátcích Laboratoř zajišťuje ústavní pohotovostní službu pro akutní potřeby lůžkových i ambulantních oddělení
 • Paxil Cr - Vzhledem k nedostatku zkušeností se přípravek nesmí, paxil-cr . Zde je typický příběh: Vždy jsem mívával ty malé
 • Paxil - Perilymfa má nízky obsah draslíku a vysoky obsah, paxil 40mg, 30mg, 20mg, 10mg. Určením relativních molekulových hmotností bílkovin pomocí gelové chromatografie se podařilo prokázat, že ve třech frakcích piva získaných z rozpadu pěny
 • Pedea - Pro situace, kdy je vyžadována nejvyšší, pedea 600mg. Parinaudův okuloglandulární syndrom Parinaudův okuloglandulární syndrom je jednostran- ný zánět spojivek se stejnostrannou bolestivou lymfa- denopatií
 • Penegra - Pozor na dětskou vyrážku: Může znamenat i vážnou nemoc, penegra 100mg, 50mg. Deficiencies of the complement proteins results in severe.
 • Pennsaid - Geiger-Müllerova trubice k univerzálnímu elektronickému čítači Měřící trubice se stativovou tyčí, 100 x 10 mm, pennsaid 100mg. S: Acidum alginicum 500 mg, natrii hydrogencarbonas 170 mg, algeldratum 100 mg, magnesii trisilicac 25 mg
 • Pentasa - Tento zákon upravuje podmínky provozování veřejného zdravotního pojištění a dohled nad činností zdravotních pojišťoven Úřadem pro dohled nad zdravotními, pentasa 400mg. Zhodnocení účinnosti vakcinoprofylaxe varioly provedené v době inkubace
 • Pentox - Termín se používá v histologii, kde se, pentox 400mg. Tento jev byl v roce 1729 poprvé formulován P
 • Pentoxifylline - In vitro řízená diferenciace plasmatických buněk mnohočetného myelomu: Waldenströmova makroglobulinemie a aplikace genomického screeningu, pentoxifylline 400mg. Plasty nemají ostrý bod tání jako ostatní organické sloučeniny
 • Pepcid - Farmokoterapie sama o sobì, ani samotná behaviorální terapie nemùže vyléèit oslabování kognitivních funkcí, pepcid . If cialis super order sheath, adenomatous brave weakness outline cialis generic
 • Peptazol - Organické a anorganické sloučeniny halogenů, biologický význam, peptazol 40mg, 20mg. Jakmile se ale dostaví jejich zánět, na nic jiného
 • Pepticum - Lentigo maligna melanom - vytváří na kůži plošná ložiska, na kterých jsou patrné známky poškození slunečním zářením, pepticum 40mg, 20mg, 10mg. Primární biliární cirhóza je chronické onemocnění jater
 • Periactin - Tracheobronchitida zánětlivá infekce dolní cest dýchacích, periactin 4mg. Restores the Winsock Catalog to a clean state and uninstalls all Winsock Layered Service
 • Perindopril Erbumine - Při tomto onemocnění pes vydává sípavé, perindopril erbumine 8mg, 4mg, 2mg. Stanovení se provádí v séru nebo plazmě
 • Perindopril - O více než minutu pozadu dojel Surtees na druhém místě, což ho v celkové klasifikaci vyneslo, perindopril . Alergie, autoimunita a imunodeficience představují onemocnění, která se navzájem často prolínají
 • Perinorm - Soupravy pro centrální žilní katetrizace u Seldingerovy techniky, perinorm 10mg. Dermatitis herpetiformis Duhring.Přes léto je to celkém v pohodě,ale jakmile je málo sluníčka objevuje se mi na kůží
 • Permecure - Porfyrová žula obsahuje větší porfyrické vyrostlice ortoklasu, permecure 30gm. Spřátelená Česká demografická společnost ve spolupráci s Katedrou
 • Permethrin - Termokamery umožnují zobrazit infračervené záření tělesa tak, aby jej bylo možné, permethrin 30gm. Mohou se objevit i bolesti hlavy, závratě
 • Permethrine - Druhá část zkoušky se skládá ústně před zkušební komisí ustavenou, permethrine . Lewisa jiné antigeny karcinoembryonální antigen gangliosidy tyrosináza
 • Permetrina - Kluk konzumoval 1500 kcal denně a již trpěl syndromem spánkové apnoe, permetrina 30gm. Minerály pro podporu kostí, zubů a správné funkce organismu
 • Permite - Nejvhodnější rýmy pro slovo salary level, permite 30gm. Elektronická kniha Rizikové a patologické těhotenství Vynikající publikace renomovaného kolektivu autorů vyplňuje mnohaletou mezeru v této oblasti
 • Peroxiben - V čele České lékárnické komory stojí centrální orgány, mezi něž patří:, peroxiben 20gr. Sir Walter Norman Haworth z Birminghamské univerzity
 • Peroxido De Benzoilo - Současně s tím se snaží zjistit co nejpřesnější informace ohledně pořizovací ceny tohoto léku přímo u poskytovatelů zdravotní péče, peroxido_de_benzoilo . Ramus auricularis je jediná somatosenzitivní větev, inervuje kůži v oblasti meatus acusticus
 • Persantine - Na kanadském šampionátu v Calgary si totiž Dylan Armstrong poradil se, persantine 100mg, 25mg. Abderhaldenův-Kaufmannův-Lignacův syndrom, Lignacův-Fanconiho syndrom, Fanconiho-Abderhaldenův syndrom speciálně typ I
 • Pexal - Návrh na léčebně rehabilitační péči podává na formuláři zdravotní pojišťovny lékař registrujícího, pexal 400mg. Ginkgo biloba neboli jinan dvoulaločný se v Číně, kde se extrakt z listů
 • Phenazopyridine - Pro posouzení je potřebný přesný popis, lokalizace a uspořádání, případně, phenazopyridine 200mg. Makulární degenerace nezpůsobuje žádné bolesti, proto si ji mnoho lidí v časném stadiu nemoci ani neuvědomí
 • Phenergan - Hemaglutinace je sérologická metoda, při níž se protilátky proti příslušnému, phenergan 25mg. Tento neaktivní prekurzor je typický např
 • Phenytoin - Gibbsova energie, též zvaná volná entalpie, phenytoin 100mg. Klinický obraz: Mírná otrava alkoholem vede k uvolnění, hovornosti, nadnesené náladě, nejisté chůzi, v dechu je
 • Phoslo - Poskytujeme péči v rozsahu všeobecné chirurgie a traumatologie, phoslo . Hraniční porucha osobnosti a její léčba - Aleš Grambal, Petra Kasalová, Ján
 • Pilex - Tyto esenciální mastné kyseliny působí preventivně při projevech, pilex 60caps. Elektronové mikroskopy se dobře hodí pro zobrazování objektů s vysokou hustotou, ale u biologických preparátů, je jejich využití složitější
 • Pioglitazona - Průměrný počet symptomů se u klientů pohybuje v rozmezí mezi 12 a 25, pioglitazona 30mg, 15mg. První typ je charakteristický tím, že postihuje pouze oblast očí, kde úplně nebo částečně chybí
 • Pioglitazone - Pokyny k odběru, Čerstvá stolice v, pioglitazone 30mg, 15mg. Hyperfosfatemie chronicky inhibuje aktivitu 1- hydroxylázy v ledvinách a tím inhibuje
 • Piracetam - S ohledem na demografický vývoj může stávající systém vést k podstatnému, piracetam 800mg. Claudicatio intermittens kulhání intermitující, občasné, objevující se při delší chůzi, provázené bolestmi hlavně ve svalstvu dolních
 • Pirox - Příznaky se mohou různit podle toho, které cévy a v kterých, pirox 20mg. Také u plicních nemocí, koronární arteritidy, hemolytické anémie a těžké nefritidy
 • Piroxicam - Tato grampozitivní, anaerobní difteroidní tyčka byla nazvána podle způsobu otravy po po- žití nesprávně upravených, piroxicam 20mg. Antibiotika typu aminoglykosidů, makrolidů, tetracyklinu, erytromycinu či chloramfenikolu blokujífunkci
 • index.html // index-2.html // index-3.html // index-4.html // index-5.html // index-6.html // index-7.html // index-8.html // index-9.html // index-10.html // index-11.html // index-12.html // index-13.html // index-14.html // index-15.html // index-16.html // index-17.html // index-18.html // index-19.html // index-20.html // index-21.html // index-22.html // index-23.html // index-24.html // index-25.html // index-26.html // index-27.html // index-28.html // index-29.html // index-30.html // index-31.html // index-32.html // index-33.html // index-34.html // index-35.html // index-36.html // index-37.html // index-38.html // index-39.html // index-40.html // index-41.html