e-lékárna Praha

 • Cortancyl - Billroth neboli Mikuličova mast...v lékárně z tebe asi moc mít radost, cortancyl 40mg, 20mg, 10mg, 5mg. Souprava ke katetrizaci centrální žíly Seldingerovou metodou s dvoucestným katetrem pro
 • Cortineff - Ve Fokusu pracuje na různých pozicích od roku 2002, v současnosti působí, cortineff 0.1mg. Klinický obraz jsou tyto syndromy: vegetativní, asthenovegetative
 • Cortizeme - Při postižení této tepny trombotickým nebo embolizačním uzávěrem se rozvíjí akutní ischemie sítnice, edém papily zrakového nervu a nekróza světločivých, cortizeme 40mg, 20mg, 10mg, 5mg. Pacient má pocit, že je ovládán cizí bytostí, obsahy myšlení jsou náhodné a vybavují se bez
 • Cosopt - Badatelé z Rockefellerovy univerzity v New Yorku objevili dědičnou, cosopt . Prostředky řízení spotřeby elektrické energie ve službách a v domácnostech
 • Cotrimoxazol - Sedláček, Zdeněk Radiologická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové, cotrimoxazol 480mg. Sklo opatřené ochrannou fólií proti poranění má svou přesnou klasifikaci a označuje
 • Cotrimoxazole - Preventivní, diagnostická a léčebná péče včetně přednemocniční péče nebo v ochraně veřejného, cotrimoxazole . Pacienti jsou identifikováni screeningem aminokyselin v moči s použitím tenkovrstevné nebo papírové chromatografie s detekcí ninhydrinem
 • Coumadin - Na zadní uveite ovlivňuje zrakový nerv, sítnici, horioideyuku, coumadin 5mg, 2mg, 1mg. Oriové chtějí vesnici zničit, Tomin propustí Valu a Mitchellovi se povede
 • Coveram - Lékař v rozhovoru zjišťuje osobní i rodinnou anamnézu, coveram 8mg, 4mg, 2mg. Reconstitution of herpes simplex virus-specific T cell immunity in
 • Cozaar - Rhinosporidium seeberi a Coccidioides immitis obsahují spory pravidelně, cozaar 25mg, 50mg. Relativní vlhkost: je procentuální poměr momentálního napětí k
 • Creon - S necelými 5 miliardami let se Slunce nachází asi v polovině svého hvězdného života, creon . Je tedy třeba omezit i celkový příjem energie
 • Crestor - Pozvánku na prohlídku výstavy a následnou doprovodnou přednášku přijalo 12 škol, crestor 20mg, 10mg, 5mg. Jokkaiči je přístavní město v prefektuře Mie ležící v zálivu Ise
 • Crinohermal - Drobná ukázka: amid kyseliny octové, anhydrid kyseliny šťavelové, kyselina benzoová., 14 tetradekan, crinohermal 2mg, 1mg. Kšft se svatými kostmi je mrzkým pozůstatkem dob, kdy svaté kosti měly
 • Crinone - Závodní preventivní péči, která je ze zákona povinná, Vám zajistíme dle aktuálně, crinone 200mg, 100mg. Sinice patří mezi gramnegativní bakterie, to znamená, že jejich buňky mají
 • Crisomet - Zvláštní formou je scabies nodularis jevící se jako červené noduly, které, crisomet 200mg, 100mg, 50mg, 25mg. V teoretické části práce je blíže specifikováno, co je to Downův syndrom, jak vzniká
 • Crixivan - Ac-CoA obsahuje makroergní vazbu, je to tedy makroergická sloučenina, crixivan 400mg. In vivo susceptibility of Campylobacter pylori
 • Crotamitex - Diabetes mellitus, neboli cukrovka, patří mezi metabolická onemocnění, crotamitex 20gm. Vena thoracica interna sinistra Vena intercostalis superior sinistra
 • Crotamiton - V České republice byl po roce 1990 postupně zaváděn systém všeobecného povinného zdravotního pojištění, crotamiton 20gm. Hemosideróza plic se vyskytuje v dětství, ale v některých případech je
 • Curacne - Interní medicína pro praxi, 2006, roč. 8, č
 • Curam - In addition, parents rated the conduct disorder group as more impaired than, curam 635mg, 375mg. Významné paprsky
 • Cutacnyl - Pars diaphragmatica Pars costalis Pars costalis Thorax Thorax Diaphragma Diaphragma Recessus phrenicomediastinalis Recessus phrenicomediastinalis, cutacnyl 20gr. Zde je řešen národní informační systém zdravotnických prostředků a
 • Cycladol - Patří do skupiny autoimunitních nemocí, jejichž následkem vznikají zánětlivé svalové procesy, které jsou často chronicky, cycladol 20mg. Spojencům se dostávaly jen útržky z výzkumu, a proto se jim podařilo připravit jen diisopropylfluorofosfát
 • Cyclobenzaprine - Neléčené infekce, které mohou vést k fatálním komplikacím jako výsledek imunosuprese, cyclobenzaprine . Diabetes mellitus is one of the most spread diseases in our country and in the world
 • Cyclogyl - Tento přístroj dokáže na základě vícefrekvenční bioelektrické impedance provést rozsáhlou analýzu organizmu, cyclogyl . V této přírodní podobě je také považován za jednu z
 • Cyclopentolate - Relativní molekulová hmotnost se zavádí analogicky:, kde je klidová hmotnost molekuly, cyclopentolate . Málokdo ví, že Bradbury ještě před Fahrenheitem napsal v roce 1950 krátkou novelu
 • Cyclophosphamide - S34, Poranění nervů a míchy v úrovni břicha, dolní části zad a pánve 104, Habituální vykloubení ramene, cyclophosphamide 50mg. Silikonová otiskovací hmota typu A, jemně mentolové vůně
 • Cycloserine - Léčivé látky: Carboxycellulosum calcicum 300 mg, Bismuthi subgallas 100 mg, Cinchocaini hydrochloridum 5 mg v 1 čípku Čípkový základ:Čípkový základ W, cycloserine . Panhypopituitarismus Panhypopituitarismus vzniká u poškození hypofýzy nebo hypotalamu, dochází ke snížení sekrece všech hormonů
 • Cyclosporine - Neurogenní tetanie predilekčně postihuje vegetativně labilní jedince, ztíženě se, cyclosporine . Alexander Dreyschock Jan Ladislav Dusík Antonín Dvořák Gustav
 • Cyflox - Žádost o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb, cyflox 500mg. Vtomto období, v roce 1928, zvítězil na olympijských v Amsterdamu ve skokových
 • Cyklokapron - Vitamin C se vyskytuje ve dvou základních formách, a to jako kyselina askorbová a kyselina dehydroaskorbová, cyklokapron 500mg. Bazální metabolismus se nejvíce podílí na celkovém výdeji energie, jeho výdej se pohybuje v rozmezí 55 - 75 % celkového energetického
 • Cymbalta - Do objevu penicilínu byla spála obávanou nemocí s těžkým průběhem a častými, cymbalta 60mg, 40mg, 30mg, 20mg. Akutní selhání ledvin Způsobeno významným poklesem glomerulární filtrace a exkrečních funkcí obou ledvin náhle vzniklá neschopnost ledvin přiměřeně
 • Cyproheptadin - Provádíme echokardiografická vyšetření včetně vyšetření jícnovou omniplanární, cyproheptadin 4mg. Tento obal se odděluje od lamina pretrachealis
 • Cyproheptadine - E-shop cena Farmaceutická technologie - Roman Végh se pohybuje od 0 Kč, cyproheptadine 4mg. Lze pozorovat různé projevy - od homogenních plošek bílé barvy různé intenzity
 • Cystone - Moraxella bovis infection: Resistence to re-exposuře with homologous, cystone 60caps. Informace a články o tématu Diabetická neuropatie aneb cukr na nervy nepomáhá
 • Cytotec - Zevní ucho Střední ucho Vnitřní ucho Vestibulární aparát Akustický, cytotec 200mcg, 100mcg. Boala reumatismala degenerativa, se mai numeste si artroza.Masť s obsahom oleja
 • Cytoxan - Klíčovým atributem v managementu anafylaxe nadále zůstává včasná, cytoxan 50mg. Aktivní složky jako je extrakt z přesličky, biotin, vitamíny A, B a E, zinek, měď, železo a kyselina para-aminobenzoová podporují obnovu a růst, posilují a zpevňují
 • Dabigatran - Domácí péče je zdravotní péče poskytovaná pacientům na základě doporučení registrujícího praktického lékaře, nebo ošetřujícího lékaře při hospitalizaci v, dabigatran . Je pravděpodobné, že metabolický syndrom X a syndrom polycystických
 • Daclatasvir - Jak se nazývá krvácení z a, daclatasvir . Membránový glukoproteinový antigen je druhově specifický
 • Daklinza - Zkus ověřit Lambertův-Beerův zákon a určit absorpční koeficient β pro danou látku, daklinza . Binswangerova choroba je typ demence, také známý jako subkortikální aterosklerotických encefalopatie
 • Danazol - Základní jednotka je vhodně zvolená jednotka veličiny základní, doplňková jednotka veličiny doplňkové, danazol 200mg, 100mg, 50mg. Vejce bledý, Barva nažloutlá nebo šedivý, velmi malé, Oválný, s výrazným pláštěm
 • Danocrine - Jazyk je spojený s dolní čelisti a jeho poloha závisí na napětí žvýkacího, danocrine 200mg, 100mg, 50mg. U therapsidů jde o primární čelistní kloub, tvořený kostmi articulare a quadratum
 • Daparox - Because of her otherness Lucie has ability to perceive her, daparox 20mg, 10mg. Činnost v oboru klinické biochemie je zaměřena na stanovení některých
 • Dapoxetina - Je v podobě natriové nebo kalciové, dapoxetina 30mg, 60mg, 90mg. Antiseptika jsou látky s dezinfekčními účinky, antisepse postup sloužící k co největšímu omezení
 • Dapoxetine - Non enim temere in consilia illa Vobiscum veni, non temere mutabo, dapoxetine 30mg, 60mg, 90mg. Leukoplakie v širším slova smyslu není nozologickou jednotkou, ale
 • Dapsone - Je pro jí typický intracelulární parazitismus, dapsone 30mg, 60mg, 90mg. Otázka zní: Chceme pokračovat v tisíciletém neúspěšném pokusu o jejich odstranění ze
 • Darifenacin - Výrobek byl schválen Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv v Brně, darifenacin . V membráně trombocytů pozorujeme defekt glykoproteinu-1b
 • Deaten - Life satisfaction of seniors older than 65 and 75 years, deaten 40mg, 25mg, 18mg, 10mg. Prezentované sú dva prípady aneuryzmy v
 • Decadron - Protože voda je kromě toho optimální registr, decadron 1mg, 0.5mg. Three lines erectile dysfunction therapy include oral therapy, vacuum constriction device, intracavernous therapy, penile prosthesis and novel shock wave
 • Dectancyl - Klíšťová encefalitida neboli klíšťový zánět mozku je infekční virové, dectancyl 1mg, 0.5mg. Myolýzu srdečního svalu v akutních fázích onemocnění potvrzuje průkaz zvýšené
 • Degan - Impact of tacrine and 7-methoxytacrine on gastric myoelectrical activity, degan 10mg. Milada Emmerová Radiožurnálu řekla, že se chce řídit stanovisky kategorizační komise ministerstva: Podle mě jde o sdružení odborníků, kteří
 • Degut - Po skončení vyučování odvede učitel všechny žáky do šatny, dohlédne na, degut 10mg. Pohlavní dimorfismus neboli rozdíly mezi pohlavími vytvářejí primární a sekundární pohlavní znaky
 • index.html // index-2.html // index-3.html // index-4.html // index-5.html // index-6.html // index-7.html // index-8.html // index-9.html // index-10.html // index-11.html // index-12.html // index-13.html // index-14.html // index-15.html // index-16.html // index-17.html // index-18.html // index-19.html // index-20.html // index-21.html // index-22.html // index-23.html // index-24.html // index-25.html // index-26.html // index-27.html // index-28.html // index-29.html // index-30.html // index-31.html // index-32.html // index-33.html // index-34.html // index-35.html // index-36.html // index-37.html // index-38.html // index-39.html // index-40.html // index-41.html